Dyddiadur

No events

Rydym ni am i Ysgol  Henry Richard

fod yn amgylchedd diogel.

Os oes gennych bryderon am les

disgybl peidiwch ag oedi cysylltu â:

 

Mrs Jane Wyn: Swyddog Amddiffyn Plant

Miss Rhiannon Lewis: Dirprwy Swyddog Amddiffyn Plant

Mrs Ffion Davies (SENCO): Dirprwy Swyddog Amddiffyn Plant

  

CWRICWLWM AMGEN 

Mae’r ysgol yn ymateb i anghenion myfyrwyr Chweched Dosbarth sydd ag  anghenion dysgu ychwanegol yn ôl y galw. Gall disgyblion gael mynediad i gefnogaeth er mwyn cwblhau gwaith cwrs/neu ail sefyll arholiadau. 

Mae nifer o opsiynau ar gael nad ydynt yn medru dilyn cyrsiau mwy traddodiadol. 

Rhaglen Dug Caeredin

Mae’r rhaglen ar fael ar sawl lefel sy’n arwain at gymhwuyster Dug Caeredin Efydd, Arian neu Aur..

Bydd myfyrwyr yn llwyddo trwy raglen bersonol o weithgareddau mewn pedair adran (pump os yn mynd am yr Aur) – Gwirfoddoli, Corfforol, Sgiliau, Anturiaeth ac ar gyfer yr Aur,  Gweithgaredd Preswyl.

Y nod yw helpu pobl eraill, helpu yn y gymuned, datblygu sgiliau, mynd ar anturiaeth a mynd ar gwrs Preswyl (Aur yn unig). 

Nod y rhaglen yw gweithio trwy weithgareddau a phrosiectau sy’n cael pobl ifanc i ymwneud a’u cymell. Mae profiadau yn cael eu cynig sy’n datblygu sgiliau i’w meithrin yn y dyfodol. 

Gall unedau o fewn pob grwp gael eu cyfuno greu rhaglen astudio sy’n addas i’r unigolyn.Mae lefel Mynediad 1,2,a 3 a Lefel 1 ar gael. 

ASDAN 

Cynllun hyblyg sy’n achredu sgiliau dysgu, sgiliau cyflogi a sgiliau  bywyd. Unedau. Diploma a thystysgrifau 16-19. 

Cyrsiau Byr ASDAN 

10 awr-60 awr. 30 teitl ar gael

RHAGLENNI DATBLYGU PERSONOL 

Rhaglenni cefnogi 

50 uned yn anelu at annibynniaeth i rai sydd angen cefnogaeth ar sail angen Cefnogi cymhedrol, dwys a chymhleth. Lefel P 1-8 

COPE Lefel 3 

Gwerth 70 pwynt UCAS – lefel 3 

30 pwynt lefel 2 

Lefel 3 yn gyfwerth i AS Safon A ar adeg argraffu.

GWAITH CWRS GYDA CHEFNOGAETH 1:1

Llwybrau

Cymwysterau Lefel Mynediad sy’n gweithio o fewn ffram hyblyg wedi ei hachredu.

Does dim arhoiadau wedi eu hamserlennu ac mae’r myfyrwyr yn gweithio trwy unedau o waith sy’n cael eu hachredu.

 • Dyma deitlau’r unedau :
 • Cynnydd Personol                                                          
 • Creadigol, Cyfryngau a Chelf Perfformio
 • Datblygiad Personol                                                       
 • Byw yn Iach a Ffitrwydd
 • Byw yn Annibynnol                                                        
 • Saesneg Ychwanegol
 • Paratoi at Waith                                                               
 • Cymraeg
 • Gwyddoniaeth Heddiw                                                        
 • Mathemateg
 • Dyniaethau                                                                     
 • TG
 • Cymraeg Ail Iaith

 

 

Anghenion Addysg Arbennig

Hafan, Encil a Gilfach

Taflen Gwybodaeth Hafan

Rheoli Ymddygiad

Gwasanaeth Eiriolaeth

Tîm Teulu

Anghenion Addysg Arbennig Ceredigion