Dyddiadur

No events

Mae’r Tystysgrif Estynedig BTEC mewn Amaethyddiaeth  yn gwrs ymarferol, sy’n gysylltiedig a’r byd gwaith. Fe fydd rhan helaeth o’r gwersi’n cael eu dysgu o fewn y dosbarth ond ar gyfer y gwersi ymarferol  byddwn yn defnyddio’r  fferm yr ysgol sy’n gartref i 60 o ddefaid speckles.

Mae’r cwrs yn gyflwyniad i fewn i’r maes gwaith yr ydych chi wedi ei ddewis ac yn sylfaen arbennig o dda er mwyn symud ymlaen i gymhwyster uwch.

Fe fydd y cwrs hyn yn cael eu gynnig fel pwnc dewisol yn mlwyddyn 10 ac yn ystod y ddwy flynedd byddwch yn astudio yr unedau canlynol:-

Cyflwyniad i Amaethyddiaeth Anifeiliaid a Phlanhigion

Cyflwyniad i Cynnyrch Glaswellt a Chnydau

Cyflwyniad i Cynhyrchiad Anifeiliaid Fferm

Mae’r cwrs yn gyfystyr â dwy TGAU graddau A*-C ac yn seiliedig ar 80% o waith cwrs ac 20% o waith ymarferol . Fe fydd y gwersi ymarferol yn seiliedig ar ofynion y cwrs ac mae’n bosib byddant yn amrywio o fis i fis.

Bwriedir y cwrs ar gyfer unigolion sydd â diddordeb mewn ffermio, rheoli tir a rheoli anifeiliaid. Bydd yn galluogi i chi feithrin eich gwybodaeth mewn amrywiaeth o feysydd cysylltiedig, fel cynhyrchu da byw, tir glas a chnydau, a rheoli fferm. Ar ben hyn, byddwch yn astudio elfennau ychwanegol er mwyn datblygu’ch sgiliau mewn meysydd pwysig eraill.

Os byddwch yn cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych amryw o ddewisiadau. Bydd llawer o fyfyrwyr yn dewis mynd ymlaen i ddilyn y cwrs lefel 3 mewn Amaethyddiaeth.  Gallwch hefyd ddewis parhau i ddatblygu drwy gael hyfforddiant o fath arall yn y maes. Drwyddo draw, maer cwrs yn rhoi i chi’r sgiliau ar cymwysterau syn angenrheidiol i symud ymlaen yn eich gyrfa. Byddwch wedi ehangu’ch dewisiadau o ran swyddi, a byddwch yn gallu chwilio am swydd uwch yn y diwydiant.