Dyddiadur

No events

Cymraeg

Byddwch yn:

  • Astudio'r Gymraeg a magu balchder a pharch tuag at Gymru a'r iaith Gymraeg.
  • Datblygu sgiliau llafaredd, darllen ac ysgrifennu.
  • Datblygu sgiliau cyfathrebu uwch - sylfaen gadarn a phwysig ar gyfer pob math o swydd.
  • Datblygu sgiliau dadansoddol, meddyliol a beirniadol.  
  • Codi safon cywirdeb ieithyddol.

Sgiliau

Datblygu meddwl

Datblygu cyfathrebu

Datblygu TGCh

Datblygu Rhif

Y Cwricwlwm Cymreig

Addysg bersonol a chymdeithasol

Gyrfaoedd a'r byd gwaith

Cyfnod Allweddol 3

Mae cynlluniau gwaith yr Adran yn sicrhau cyfleoedd i ddatblygu’r tri sgil iaith, sef Llafaredd, Darllen ac Ysgrifennu. Yn ystod y gwersi bydd gyfle i gymryd rhan mewn amryw o weithgareddau, megis gwaith grŵp, cwisiau, gwaith annibynnol, chwarae rôl a llawer mwy. Caiff y dysgwyr eu dysgu mewn awyrgylch sy’n cynnig cefnogaeth ac anogaeth.

Themâu Cyfnod Allweddol 3

Cymraeg Iaith Gyntaf

Blwyddyn 7: Fi fy hun a'm Bro

                 Cymru a thu hwnt

                 Tryweryn

                 Patagonia

Blwyddyn 8: Ias a Chyffro

                 Creaduriaid

                 Môr a Mynydd

Blwyddyn 9: Pigo Cydwybod

                 Bod yn Ifanc

                 Cyfathrebu 

 

Cymraeg Ail Iaith


Blwyddyn 7: Fi

                 Ysgol

                 Diddordebau

Blwyddyn 8: Teulu

                 Fy Ffrindiau

                 Yr Ardal

Blwyddyn 9: Y Cyfryngau

                 Teithio

                 Byw'n Iach

Gwefannau Defnyddiol: