Dyddiadur

No events

DRAMA (TGAU)

AMCANION Y CWRS

Bydd dilyn y cwrs Drama yn datblygu’r elfennau canlynol yn yr ymgeiswyr:

•             y gallu i ddeall profiadau sylfaenol o gymryd rhan, a llunio rhan, trwy waith grŵp.

•             dealltwriaeth o’r elfennau hynny sy’n cyfrannu tuag at effaith gyfan cyflwyniad dramatig.

•             gwerthfawrogiad o lenyddiaeth ddramatig fel deunydd crai sy’n sail i berfformiad.

•             mwynhad a gwerthfawrogiad gwybodus o gyflwyniadau dramatig yn y theatr a chyfryngau eraill.

BETH A DDISGWYLIR YN YR ARHOLIAD

Disgwylir i’r ymgeiswyr arddangos eu gallu i:-

•             gydweithio ag eraill i gyflwyno golygfa o ddrama.

•             bwyso a mesur eu gwaith ymarferol eu hunain ynghyd â gwaith ymarferol disgyblion eraill.

•             cynnig ymateb personol i gyflwyniadau dramatig

•             deall nodweddion dramatig y dramâu a ddewisir i’w hastudio.

CYNNWYS:

Y mae’r maes llafur Drama yn cynnwys amrediad o waith ymarferol ac astudiaeth o destunau dramâu dewisedig.  Yn ychwanegol at hynny, y mae ymweld â theatrau a chymryd diddordeb byw ym myd y Ddrama yn angenrheidiol i ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad o berfformiad.

ASESIAD

a)            Dau brawf ymarferol -Actio

                Prawf 1                 40%        Asesiad Mewnol             

                Prawf 2 20%        Asesiad Allanol                 

Bydd y perfformiadau wedi’u sgriptio a’u hymarfer, a dylid eu hystyried fel diweddglo addas i’r gwaith ymarferol a ddatblygwyd yn ystod y cwrs.

b)            Papur ysgrifenedig - 1½ awr - 20%

Disgwylir i’r ymgeisydd ateb cyfres o gwestiynau strwythurol ar ddrama osod a astudiwyd- fel actor, cynllunydd a chyfarwyddwr.  Mae’r dramâu gosod yn newid o un flwyddyn i’r llall.  Hefyd, disgwylir i’r ymgeisydd ymateb yn feirniadol i’r gwaith a gyflawnwyd yn yr ail arholiad ymarferol.

c)            Gwaith Cwrs - 20%

Disgwylir i bob ymgeisydd gyflwyno darn o waith cwrs ysgrifenedig 1,500 o eiriau.  Mae’r gwaith yma i ddangos ymateb yr ymgeisydd i’r gwaith a gyflawnwyd yn y prawf ymarferol cyntaf.