Dyddiadur

No events

Pwy ddylai astudio ffotograffiaeth?

Unigolion sy’n bwriadu dilyn cwrs pellach mewn Celf a Dylunio

Rhai sydd â diddordeb yn y pwnc a sy’n mwynhai cynnwys y cwrs, a sydd  yn gobeithio ennill cymhwyster UG/UA ychwanegol.

Beth yw cynnwys y cwrs Ffotograffiaeth Lefel UG a Lefel A?

Bydd myfyrwyr yn datblygu aseiniadau strwythuredig gyda'r pwyslais ar dull creadigol. Bydd ffocws ar faterion technegol yn ogystal ag annog myfyrwyr i olygu lluniau drwy ddatblygu dealltwriaeth o feddalwedd fel Adobe Photoshop. Dylai'r unedau yn lefel A ddangos lefel uwch o annibyniaeth ac o ganlyniad, dylai'r gwaith fod o natur fwy personol.  Mae astudiaeth o waith ffotograffwyr eraill, artistiaid a dylunwyr yn elfen annatod o fewn pob elfen o'r cwrs .

Mae’n bwysig pwysleisio yr hunan ysgogiad sy'n angenrheidiol i gynnal gwaith o safon uchel, a bydd disgwyl i fyfyrwyr deithio a gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau o dan gyfarwyddyd ffotograffydd proffesiynol, Sue Ryder.

 

Sut yr asesir Ffotograffiaeth - UG

Uned 1 - portffolio -               60%

Uned 2 – arholiad -                40%

                CYFANSWM =         100%

Sut yr asesir Ffotograffiaeth – Lefel A

Uned 3 – astudiaeth personol -  60%

Uned 4 – arholiad -                   40%

                 CYFANSWM =           100%