Dyddiadur

No events

 

Beth ydyn ni’n astudio?

Ein nod fel adran yng nghyfnod allweddol 3 yw i adeiladu ar y sgiliau a’r gwybodaeth a dealltwriaeth mae ein dysgwyr wedi meddiannu yng nghyfnod allweddol 2.  Anelwn at roi profiadau sy’n gwneud hanes yn hwylus, diddorol a phwysig.  Credwn mai rôl hanes yw i greu dinasyddion da trwy ymchwilio i mewn i brif agweddau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a ddiwylliannol.

 

Yng nghyfnod allweddol 3 mae disgyblion Ysgol Uwchradd Tregaron yn astudio cyfnod o fileniwm rhwng y flwyddyn 1000 a’r flwyddyn 2000.

 

Sgiliau

Ynghyd a chyfnodau a digwyddiadau mewn hanes, datblygir sgiliau disgyblion Ysgol Uwchradd Tregaron trwy gydol eu hastudiaethau.

 • Ymwybyddiaeth gronolegol
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth hanesyddol
 • Dehongliadau o’r gorffennol.
 • Ymchwilio hanesyddol
 • Trefnu a chyfathrebu effeithiol.

 

Cynnwys cyrsiau hanes fesul tymor.

Blwyddyn 7

Tymor y Nadolig

 1. Sgiliau hanesyddol
  • Cronoleg
  • Trin a thrafod ffynonellau
 2. Bywyd yng Nghymru yn y flwyddyn 1000
 3. 1066 y flwyddyn pan newidiodd popeth.
  • Pwy ddylai fod yn frenin?
  • Brwydr Stamford Bridge
  • Brwydr Hastings

Tymor y Gwanwyn

 1. Dyfodiad y Normaniaid
  • Normaniaid yn dod i Gymru
  • Y drefn ffiwdal
  • Cestyll
  • Llyfr dydd y farn

 

 1. Concwest a gwrthryfel (Tywysogion Cymru)
  • Llywelyn Fawr
  • Ymchwil stori Gelert
  • Llywelyn ein Llyw olaf

Tymor yr Haf

 1. Trobwyntiau  yn y canol oesoedd
  • Y Pla Du
  • Gwrthryfel y Bileiniaid
  • Magna Carta
 2. Bywyd ar y faenor
 3. Gwrthryfel rhan 2
  • Owain Glyndŵr
  • Datblygiad cestyll

 

Blwyddyn 8

 

Tymor y Nadolig

 

 1. Harri Tudur, arwr Cymru?
 2. Y sgerbwd o dan y maes parcio – Rhisiart III
 3. Brwydr Bosworth
 4. Pa fath o berson oedd Harri VIII?

Tymor y Gwanwyn

 1. Harri VIII a’i gwragedd
 2. Y diwygiad Protestannaidd
  • Martin Luther
  • Problemau’r Eglwys Gatholig
 3. Edward a Mari
 4. Elisabeth I
  • Yr Armada
  • Cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg
 5. Bywyd y bobl gyffredinol
  • Hamdden yn oes y Tuduriaid

 

Tymor yr Haf

 

 1. Iago I
  • Guto Ffowc
 2. Y Rhyfel Cartref
 3. Yr adferiad
 4. Y chwildro Gogoneddus

Blwyddyn 9

Tymor y Nadolig

 1. Y chwildro Diwydiannol
  • Cymru 1750 a Chymru 1900.
  • Pam oedd glo yn bwysig?
  • Amodau gwaith yn y 19eg ganrif
  • Amodau Byw yn y 19eg ganrif
  • Protestio yn y 19eg Ganrif

                                                i.      Merthyr
                                                ii.      Beca
                                                iii.      Siartwyr

Tymor y Gwanwyn.

 1. Caethwasiaeth
  • Y fasnach drionglog
  • Bywyd ar y blanhigfa
  • Diddymu caethwasiaeth – William Wilberforce.
 2. Y rhyfel byd cyntaf
  • Achosion
  • Propaganda
  • Bywyd yn y ffosydd
  • Brwydrau’r rhyfel

Tymor yr Haf

 1. Dirgelion Hanes
  • Pwy oedd Jack the Ripper?
  • Pwy laddodd Kennedy?