Dyddiadur

No events

Mathemateg yng Nhgyfnod Allweddol 3

Mae Mathemateg yn bwnc allweddol dros ben sydd yn ein paratoi ar gyfer ei ddefnyddio ym mywyd bob dydd. Yn Ysgol Uwchradd Tregaron rydym yn hyrwyddo sgiliau Mathemateg pen effeithiol trwy ymarfer ar ffurf profion a gemau. Yng nghyfnod allweddol 3 rydym yn ceisio datblygu hunan hyder o fewn y pwnc trwy creu awyrgylch positif o fewn gwersi.

Rydym yn datblygu’r sgiliau isod yn y gwersi Mathemateg:

  • Datrys Problemau Mathemategol
  • Cyfathrebu yn fathemategol
  • Rhesymu yn fathemategol

Mi fydd disgyblion yn dysgu’r elfennau canlynol:

  • Rhif
  • Mesurau ac Arian
  • Algebra
  • Siâp, safle a symud.
  • Trin Data