Dyddiadur

No events

DIPLOMA MEWN GWASANAETHAU TRIN GWALLT  I  FERCHED (LEFEL 2)

 Mae’r cwrs hwn yn addas i ddisgyblion

*                     sy’n dymuno cael cefndir Trin Gwallt.

*                     sydd am fynd yn eu blaen i’r chweched dosbarth neu addysg uwch.

*                     sydd am gael eu paratoi yn y sgiliau sy’n hanfodol i fyd gwaith.

Beth yw Diploma mewn Gwasanaethau Trin Gwallt i Ferched?

Mae’r Diploma yn gwrs ymarferol, sy’n gysylltiedig â’r byd gwaith. Byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ag aseiniadau (theori ac ymarferol) sy’n seiliedig ar sefyllfaoedd gwaith realistig, gweithgareddau a gofynion swydd.

Mae’r cwrs yn gyflwyniad i fewn i’r maes gwaith yr ydych chi wedi ei ddewis ac yn sylfaen arbennig o dda er mwyn symud ymlaen i gymhwyster uwch.

Mae’r Diploma yn gyfystyr â pedair TGAU graddau A*-C.  Mae pob uned yn cael eu hasesu a’u graddio, ac yna fe roddir un gradd (Llwyddiant/Teilyngdod/Rhagoriaeth) ar y diwedd ar gyfer y cymhwyster cyfan.

 Sut byddaf yn astudio?

  • Cwblhau gwaith ymarferol (er mwyn cael darlun realistig o ddisgwyliadau’r swydd)
  • Cwlbhau aseiniadau
  • Gwaith ymchwil