Dyddiadur

No events

 

  Corff Llywodraethol  - Ysgol Henry Richard Tregaron

 Wele restr lawn o'r Llywodraethwyr:

ENW                                            

AALl

Cyngh. Ifan Davies                         

Cyngh. Rhodri Evans                      

Cyngh. Catherine Hughes                

Mr Arwel Jones                               

Mr Rhun Williams                            

 

RHIANT

Mrs Demelza Fish Jenkins

Mrs Rhian Jones                          

Mr Aled Lewis                              

Mrs Mandi Morse                         

Mrs Gwenfair Owen                     

Mr Dorian Pugh                          

 

CYMUNEDOL

Cllr David Bennett                         

Mr John Griffiths     

Mr Emmanuel Kincaid                          

Mrs Sandra Morris-Jones (Cadeirydd)

               

 ATHRAWON

Mr Huw Bonner                            

Mrs Catrin Williams    

 

STAFF ATEGOL

Mrs Ann Pugh     

 

PENNAETH                         

Mrs Jane Wyn                               

 

 

 

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2012-13