Dyddiadur

No events

PENNAETH DROS DRO

Mr Dorian Pugh

PENAETHIAID CYNORTHWYOL

Miss Rhiannon Lewis     Mr Huw Williams

Mrs Catriin Jones Williams (Campws Llanddewi Brefi)

Mrs Elen Powell  - Dros Dro (Campws Tregaron Cynradd)

SAESNEG  Pennaeth Adran: Mrs Sue Edwards-Jones  

Athrawon:  Mrs Ruth Edwards-Thomas

MATHEMATEG  Pennaeth Adran Dros Dro: Mr Iwan Davies  

Athrawon: Mrs Davina Evans 

GWYDDONIAETH  Pennaeth Adran: Mrs Nicky Evans   

Athrawon: Mr Dafydd Downes, Miss Gwenllian Jones, Ms Alex Williams

CYMRAEG  Pennaeth Adran: Miss Enfys Hatcher  

Athrawon: Mrs Ffion Llwyd Davies, Mrs Rhian Evans

DAEARYDDIAETH  Pennaeth Adran: Mrs Eilian Rosser 

HANES  Pennaeth Adran: Mr Aled Griffiths

ADDYSG GREFYDDOL   Pennaeth Adran: Mrs Louise Llewelyn Sherman   

Athrawes Dros Cyfnod Mamolaeth:  Rhian Medi Jones

DYLUNIO A THECHNOLEG  Athrawon: Mr Paul Spowage - Deunyddiau Caled

Mrs Eleri Williams - Tecstiliau a Mrs Haf Meredith - Technoleg Bwyd

CELF  Pennaeth Adran: Mr Huw Williams

CERDD  Pennaeth Adran: Miss Rhiannon Lewis

DRAMA  Pennaeth Adran: Mrs Catrin Mai Davies  

Athrawon: Mrs Ffion Llwyd Davies

ADDYSG GORFFOROL  Pennaeth Adran: Mr Huw Bonner   

Athrawon: Miss Gwenllian Jones

IEITHOEDD MODERN  Athrawon:  Mrs Ruth Edwards-Thomas 

TGCh   Pennaeth Adran: Mr Huw Bonner

BUSNES   Pennaeth Adran: Mrs Eleri James

AMAETH  Pennaeth Adran: Mrs Eleri James

TRÎN GWALLT  Athrawon: Ceredigion Training

IECHYD A GOFAL   Athrawon:  Miss Gwenllian Jones

PEIRIANNEG  Skillstart Ltd

ADRAN CEFNOGI DYSGU

Mrs Ffion Davies, SENCO

Mrs Mavis Bailey

Miss Angharad Davies

Mrs Helen Davies

Mr Paul Duffitt

Mrs Jo Evans

Mrs Carri Heath

Mr Dylan Jones

Mrs Hilary Jones

Mrs Nia Richards

Mrs Alex Williams

CAMPWS TREGARON - CYNRADD
Susan Bulman,  Jo Alice Davies,   Gail Evans,  Teresa Garner,  Glesni Lewis,   Eleri Williams

 

ADRAN WEINYDDOL

Mrs Ann Pugh

Ms. Dawn Thomas

Mrs Sandra Swanson

Miss Lindsay Cameron

GOFALWR

Mr Steven Jones

STAFF Y GEGIN

Mrs Heulwen Jones

Mrs Margaret Bulman Rees

Ms. Delyth Evans

Mrs Michelle Roach

GLANHAWYR

Mrs Elaine Tyrrell

Miss Meinir Davies

Mrs Pamela Jacka

Ms Delyth Evans