Dyddiadur

No events

5x60 yw'r cwestiwn mathemateg wnaeth eich athro erioed ei ofyn i chi!

Mae disgyblion ledled Cymru'n profi dimensiwn newydd yn y modd y cyflwynir chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn ysgolion uwchradd.

Yn cael ei gyllido gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'i reoli gan Chwaraeon Cymru, mae 5x60 yn newid y ddarpariaeth chwaraeon mewn ysgolion yn llwyr, gan drawsnewid caeau chwarae a neuaddau chwaraeon yn fwrlwm o weithgarwch o fore gwyn tan nos.

Amcan 5x60

Drwy gyfrwng gweledigaeth Dringo'n Uwch, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gosod her a phennu targedau ar gyfer gweld 90% o blant Cymru'n cymryd rhan mewn gweithgarwch rheolaidd ac aml erbyn 2020.

Mae 5x60 yn wynebu'r her hon drwy helpu i greu'r amgylchedd sy'n angenrheidiol er mwyn i blant allu cymryd rhan mewn chwaraeon allgyrsiol a gweithgarwch corfforol yn rheolaidd.

Am ragor o wybodaeth am 5x60 chwaraeon Cymru, dilynwch y ddolen isod:

http://www.sportwales.org.uk/chwaraeon-cymunedol/addysg/5x60.aspx