Dyddiadur

No events

Eco-Sgolion

Mae’r Rhaglen Eco-Sgolion yn annog disgyblion i ymwneud â materion datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Mae disgyblion yn chwarae rhan allweddol wrth wneud penderfyniadau a chyfranogi er mwyn lleihau effaith amgylcheddol yr ysgol. Drwy wneud hyn, mae Eco-Sgolion yn ehangu dysgu y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth ac yn datblygu agweddau cyfrifol gartref ac yn y gymuned yn ehangach. Un elfen o’r Rhaglen Eco-Sgolion yw sefydlu Eco-Bwyllgor, sef y grym sy’n gyrru’r prosiect yn ei flaen. Mae’r pwyllgor yn cynnwys disgyblion, staff, llywodraethwyr a rhieni sy’n annog cynnwys holl aelodau cymuned yr ysgol. Mae proses y pwyllgor Eco-Ysgol yn darparu model effeithiol ar gyfer cyfathrebu a gwneud penderfyniadau mewn modd effeithiol.

Gwasgwch yma i ymweld a wefan Eco-Sgolion