Dyddiadur

No events

 

 Cyngor yr Ysgol yn cyflwyno siec i Mr Ifan Jones Evans i

Ambiwlans Awyr Cymru.

 

Cynrhychiolwyr Y Cyngor Ysgol

Dosbarth/

Class

Tiwtor/Tutor

 

Ystafell/Room

Cynrychiolwyr/

Representatives

Caron 7

Mr Iwan Davies

Cemeg

Siwan George

Brennig 7

Mrs Eilian Rosser

Dyniaethau

Sky Coverdale

Caron 8

Mrs Eleri Williams

DT2

Garin Evans

Brennig 8

Mr Dafydd Downes

Bioleg

Gwyn Davies

Caron 9

Miss Gwenllian Jones

Ffiseg

Siencyn Jones

Dewi/Non 9

Mrs Ruth Edwards Thomas

M1

Elinor Griffiths

Caron 10

Mr Aled Griffiths

Hanes

Guto McNnaulty Jones

Dewi / Non 10

Mr Kevin Lloyd

DT3

Eifion Edgell 

Caron 11

Mr Dorian Pugh

3

Nest Jenkins

Brennig 11

Miss Enfys Hatcher

4

Martha Dafydd 

Dewi 11

Non 11

Mrs Sue Jones

Nicky Evans

2

5

Mitchell Fox 

Mitchell Fox

Blwyddyn 13

Mr Huw Williams

Celf

Prif ddisgyblion -

Lowri Jones

Gwion Llyr

Donia Jones

Gwynfor Evans

 

Os hoffech ddarllen cyfnodion cyn cyfarfodydd, cliciwch y ddolennu isod.

Hydref 2013

13-11-13

22-01-14

Llythyr 7-02-14