Calendar

No events

Cadeirydd / Chairperson:  Mr Rhydian Wilson

Trysorydd / Treasurer: Mrs Linda Carlisle

 

CLWB 250 CRhA - Ysgol Uwchradd Tregaron - PTA 250 CLUB

Tymor yr Gwanwyn – 2014 - Spring Term

1. £25 = N. Jones, Brohelem, Llanddewi Brefi

2. £20 = Meirion Morgan

3. £20 = Ieuan Davies, Cynhawdre, Swyddffynnon

4. £10 = Cardi Benjamin, Penrhos, Bontnewydd, Aberystwyth

5. £10 = Margaret Jones, Glanyrafon Isaf, Blaencaron, Tregaron

6. £5 = Annwen Davies, Cynhawdre, Swyddffynnon

7. £5 = Maldwyn ac Eleri Pryse, Cân y Gwynt, 17 Pengraig, Aberystwyth

8. £5 = Aled a Teleri Garner, Awelfryn, Rhydyfawnog, Tregaron

 Tymor yr Haf – 2014 - Summer Term

 1. £25 = Teulu Thomas, Broncwm, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig

 2. £20 = Linda Carlisle, Golwg Aeron, Bwlchllan, Lampeter

 3. £20 = Alwyn Jones, Penlanwen, Llanddewi Brefi, Tregaron

 4. £10 = Ifan Davies, Henbant, Llangeitho, Tregaron

 5. £10 = Cathy Beck, 3 Cae Bach, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig

 6. £5 =  Judith Jones, Berthdomled, Lledrod, Aberystwyth

 7. £5 =  Meryl George, Ffosgoy, Lledrod, Aberystwyth

 8. £5 = Joanne Davies, Llidiard y Ffair, Ffair Rhos, Ystrad Meurig